Och nu ha Monti – Mirox Monsieur le Beau – varit på sin  tredje utställning  i Fredericia, Danmark där han tog BIR, cert och blev dansk juniorchampion!

Vad månne bliva av denna hund som bara är drygt 10 månader!