Hanhundar

Nu väntar vi med spänning på att Fjollan dvs Mirox Comtesse la Belle, ska börja löpa – hon bör komma igång vilken dag som helst.

Tilltänkt hane är Kasper dvs Multi CH, Multi Vinnare Mongrel´s King Kirkham.

Och någon, några månader senare bör Laura dvs Mirox Baronesse la Belle, löpa och planerad hane är Pondus dvs Multi Ch, Multi Vinnare Telpoolwyn in Tanspots.